HA VPS: Visoko razpoložljivi virtualni strežniki v slovenskem oblaku z infrastrukturo kot servisom

HA VPS v IaaS oblaku se nanaša na možnost najema virtualnega strežnika oz. instance na našem javnem oblaku oz. visoko razpoložljivi gruči strežnikov v našem podatkovnem centru.

HA je angleška kratica za High Availability, ki se prevede v visoko razpoložljivost in pomeni, da v zasnovi oblaka ter podatkovnega centra ni posamezne točke izpada in da sistem neprestano nadzira razpoložljivost vseh vaših sredstev ter jih v primeru zaznave težav seli ali ponovno zažene na neoporečni strojni opremi.

VPS je angleška kratica za Virtual Private Server, ki se prevede v virtualni zasebni strežnik in v praksi pomeni gostovanje lastnega strežnika na strojni opremi ponudnika, ki pogosto ni visoko razpoložljiva, četudi ponudnik pri promociji uporablja besedo "oblak".

IaaS je angleška kratica za Infrastructure as a Service, ki se prevede v infrastruktura kot servis in pomeni, da z vsemi svojimi sredstvi (virtualne instance, diskovna polja, omrežja) upravljate sami kadarkoli preko spletnega vmesnika ali API ter poravnate strošek na podlagi dejanske uporabe vsak konec meseca.

Naš javni IaaS oblak, ima tudi namensko stran z podrobnejšim opisom vseh lastnosti: mojOblak.si.