Lastnosti HA diskovnih polj

Vsa diskovna polja na voljo uporabnikom oblaka za ustvarjanje virtualnih diskov so visoko razpoložljiva.

Visoko razpoložljivost dosegamo z popolno duplikacijo celotnih diskovnih polj. Podatki so zapisani na vsaj štirih diskih istočasno. V vsakem diskovnem polju se uporablja RAID 1+0, ki se preko internih povezav v realnem času usklajuje z drugim diskovnim poljem, ki ima prav tako RAID 1+0 diskovno polje. Operacijskemu sistemu vrne podatek o uspešnem zapisu, ko je shranjen na obeh diskovnih poljih.

V primeru izpada delovanja posameznega diska se slednji le zamenja, v primeru izpada celotnega diskovnega polja pa se brez prekinitve delovanja virtualne instance preusmeri uporaba na drugo še delujoče.

Deduplikacije ali t.i. "thin privisoning" v okviru zgoraj omenjenih sistemov ne uporabljamo, saj njih uporaba ne koristi naročniku, le ponudniku.

Varnostne kopije podatkov oz. "snapshote" in predloge pa hranimo zgolj na enem diskovnem polju, v dveh kopijah.

Ker za večje količine podatkov taka shramba lahko postane zelo draga, ponujamo vsem naročnikom možnost postavitve in priklopa diskovnega polja na podlagi njihovih želja, kjer velikost ne vpliva na stroške vzdrževanja. Trendi uporabe naših naročnikov lastnih oblakov kažejo, da se zadnje čase pogosto odločajo za postavitev skalabilnega podatkovnega sistema z deduplikacijo, ki hrani le po dve kopiji podatkov istočasno a na dveh različnih datotečnih sistemih.